Liên Minh Châu Âu ủng hộ những chiến dịch khuyến khích sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

16.09.2016

  Phái đoàn thuộc chương trình „Gia Cầm Châu Âu – chất lượng là sức mạnh” đã có mặt tại hội chợ Vietfood & Beverage tại tp Hồ Chí Minh. Thịt gia cầm Châu Âu sản xuất theo hệ chất lượng QAFP đã đặc biệt thu hút chú ý tại Việt Nam.  Hội chợVietfood & […]