Liên Minh Châu Âu ủng hộ những chiến dịch khuyến khích sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.

TIN TỨC

27.03.2018

Cuối tháng hai năm 2018,  r. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã công bố hiệu chính Báo cáo trong đó […]

22.11.2017

Trong phạm vi của năm thứ hai về thông tin – quảng bá dưới đề tài „Gia cầm châu Âu […]

31.10.2017

Trong các ngày 08-11 tháng Mười một nãm 2017 tại thành phố Hà Nội (Việt Nam) sẽ được tổ chức […]

26.07.2017

Trong thời điểm cuối năm 2016 đầu năm 2017 ngành gia cầm châu Âu phải đối phó với làn sóng […]

10.05.2017

Vào những ngày 25-27 tháng Tư năm 2017 ở thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 đã có một […]

20.04.2017

Vào những ngày 25-27 tháng Tư năm 2017 ở thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 đã có một […]

20.01.2017

Như Ủy ban Châu Âu (UBE)[i] đã đưa tin, đúng theo như những dự đoán, ngay cả trong năm 2016, […]

31.10.2016

Hội đồng Gia cầm Quốc gia – Phòng Kinh tế (KRD-IG) thực hiện chương trình ba năm quảng bá và […]

02.09.2016

Hội đồng Gia cầm Quốc gia – Phòng Kinh tế (KRD-IG) thực hiện chương trình ba năm thông tin – […]

Next Page »