Liên Minh Châu Âu ủng hộ những chiến dịch khuyến khích sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.

CHUYÊN GIA

Czesław Brzozowski m Czesław Brzozowski – Hội đồng Gia cần Quốc Gia, chuyên viên về sản xuất gia cầm

Hệ bảo hành Chất lượng Thực phẩm khác với các hệ chất lượng khác ở chỗ khuyến khích và mệnh lệnh hoá với sản xuất thể theo đặc tính trang trại. Sự tuân thủ được cơ quan độc lập kiểm soát ít nhất mỗi năm một lần. Đơn vị kiểm định lấy mẫu trong lúc đi kiểm tra nhằm khẳng định việc áp dụng các đòi hỏi của hệ an toàn QAFP đã được định nghĩa trong quá trình sản xuất cũng như chỉ ra các điều kiện thực hành để đảm bảo chất lượng đồng đều và cho phép truy xét nguồn toàn diện thể theo mẫu định.

Leszek Lemke m Leszek Lemke – Giám đốc Uỷ ban Chất lượng Hội Đồng Gia Cầm Quốc Gia, Giám đốc R&D, Uỷ viên Ban Chấp hành Hệ Chất Lượng Drosed S.A. 

Quá trình sản xuất trong trang trại gia cầm cần phải được tiến hành thể theo thủ tục và điều kiện đặc biệt đã được nêu lên trong hồ sơ „Tiêu chuẩn Vệ Sinh” gồm có các đòi hỏi pháp lý tại Châu Âu trong nghạch này đồng thời cũng phải thoả mãn nguyên tắc thực hiện sản xuất an toàn và vệ sinh. Các đòi hỏi này phản ánh về hệ an toàn HACCP vốn là hệ bắt buộc trong mỗi quá trình sản xuất. Hệ an toàn này bao gồm cả các hoạt động ghi chép dữ liệu theo dõi an toàn đối với các chỉ số cơ bản về an toàn thịt trong khi sản xuất. Sự kiểm soát như vậy là cơ sở cho chất lượng sản phẩm cuối cùng được đưa tới người tiêu dùng.

Izabela Topolska m Izabela Topolska  – Ekspert ds. Jakości Krajowej Rady Drobiarstwa, Dyrektor – chuyên viên thuộc Hội Đồng Chất Lượng Gia Cầm Quốc Gia – Uỷ viên về Chất lượng thuộc Indykpol S.A.

Một trong những ưu điểm của thịt gia cầm đóng hộp là thịt được bảo quản trong hộp kín. Khi mua thịt như vậy, người tiêu dùng được đảm bảo rằng thịt không bị ô nhiễm bởi vi khuẩn môi trường trong bất cứ giai đoạn nào từ phân phối, kho tàng hay kể cả bày biện trong tủ lạnh. Đơn giản là không có gì „ngoài mong đợi” có thế lọt vào hộp kín như vậy. Việc thịt không có giao chạm với vi sinh đảm bảo cho thịt tươi lâu hơn – không bị bẩn, nhiệt độ lưu giữ bảo đảm khiến thời hạn sử dụng an toàn được dài hơn nếu so thịt đóng hộp với thịt không đóng hộp.

Aleksandra Porada m Aleksandra Porada – Chuyên viên về An toàn Thực phẩm động vật và cám

„Nếu thực phẩm phải an toàn thì động vật nuôi làm thịt phải khoẻ mạnh”. Các nước thuộc Liên Minh Châu Âu rất coi trọng quan niệm này, thế nên luật hà khắc trong khuôn khổ này đã được hình thành và có giá trị ở mọi quốc gia Liên Minh. Ngoài ra, trong mọi quá trình từ nuôi dưỡng tới duy trì trưởng thành và mọi quá trình điều trị đều được thực hiện với sự giám sát của bác sĩ thú y. Đây là điều đảm bảo an toàn thịt và các sản phẩm chế biến từ gia cầm Châu Âu.