Liên Minh Châu Âu ủng hộ những chiến dịch khuyến khích sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.

THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO

Chương trình quảng bá „Gia Cầm Châu Âu – chất lượng là sức mạnh” gồm ba năm hoạt động thông tin quảng cáo về thịt gia cầm cao cấp từ Liên Minh Châu Âu, sản xuất trong khuôn khổ hệ thống chất lượng QAFP.
Chương trình được thực hiện nhằm phục vụ các đối tượng giao thương tại Trung Quốc, Việt Nam, Ả Rập Thống Nhất. Mục tiêu lớn nhất của dự án là mở rộng thị trường thu mua qua việc tìm nguồn xuất thịt gia cầm thuộc hệ chất lượng QAFP, tạo dựng hình ảnh tích cực trong nhận thức của các nhóm mục tiêu thuộc chương trình quảng bá. Các mạch thông tin chính của chương trình là thông tin về những tiêu trí khắt khe về an toàn và các cam kết chất lượng. minh bạch trong mọi khâu đoạn sản xuất, đảm bảo mang tới cho người tiêu dùng thịt cao cấp, chất lượng và hương vị tuyệt hảo nhất. Các hoạt động của chương trình được hoạch định tới tháng 2 năm 2019, tập trung chủ yếu vào hợp tác B2B, gồm có các việc: thực hiện chương trình chiến dịch thông tin quảng cáo tại thị trường mục tiêu, hoạt động giáo dục, tham gia các sự kiện hội chợ tại quốc gia mục tiêu, hợp tác với đại diện các nhóm dư luận và các cơ quan chuyên nghành hoạt động tại những quốc gia mục tiêu. Hội Đồng Gia Cầm Quốc Gia – Phòng Kinh Tế là cơ quan khởi chuyển chiến dịch quảng bá mang tên „Gia Cầm Châu Âu – Chất Lượng là Sức Mạnh”. Chương trình được giám sát bởi Đại Lý Thị Trường Nông Nghiệp và được Liên Minh Châu Âu, Cộng Hoà Ba Lan cũng như Quỹ Quảng Bá Thịt Gia Cầm tài trợ.