Liên Minh Châu Âu ủng hộ những chiến dịch khuyến khích sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.

GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG

Giám sát cht lượng và các tiêu chun an toàn toàn din được áp dng trong mi quá trình sn xut gia cm. Bổn phận chấp hành tiêu chuẩn là cơ sở hình thành chất lượng vốn được nghiêm túc thực hiện tại tất cả các quốc gia Liên Minh. Quá trình kiểm tra chất lượng được chia làm nhiều công đoạn trách nhiệm trong lúc cùng hợp tác chung, giúp các bên phối hợp trong vòng sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng có được các sản phẩm chứa đặc tính chất lượng cao và hương vị tuyệt vời. Trách nhiệm kiểm soát chất lượng được chia thành những bước quan trọng nhất như:

  1. Trung tâm kim định cht lượng – là đơn vị chịu trách nhiệm rà soát pháp lý và các đơn vị tiến hành kiểm tra trực tiếp các cơ sở sản xuất trên địa phận trong và ngoài Liên Minh Châu Âu như Văn Phòng Thực Phẩm và Thú Y (Food & Veterinary Office, FVO) với trụ sở tại Grange Ireland. Nhiệm vụ chính của FVO là rà soát kĩ lưỡng chính phủ các nước thành viên nhằm đảm bảo sản phẩm nội địa tại các nước đó được sản xuất theo quy trình tuân thủ luật lệ và tiêu chuẩn hà khắc của Châu Âu về an toàn thực phẩm, trong nghạch thú y, môi trường thực vậ Chuyên viên thẩm định thuộc Văn Phòng Thực Phẩm và Thú Y thuộc Hội Đồng Châu Âu liên tục theo dõi các cơ sở quốc gia, đảm bảo luật Liên Minh Châu Âu được thực hiện trên toàn lãnh thổ EU.
  2. Phòng Dch T Thú Y liên tc giám sát – được các cơ quan dịch tễ thý y kiểm soát trên cơ sở luật lệ sẵn có của Liên Minh Châu  Nhiệm vụ của các cơ quan này gồm giám sát trang trại gia cầm từ khi chọn giống, quan tâm tới thể trạng môi trường và sức khoẻ gia cầm trong quá trình chăn nuôi và giết mổ cũng như tôn trọng môi trường tự nhiên. Phòng Dịch Tễ Thú Y cũng quan tâm tới chất lượng dinh dưỡng của gia cầm, trong đó có nhiệm vụ tránh dùng các loại chất hóc-môn tăng trưởng . Những sản phẩm thành phẩm được kiểm định thú y trước khi chia lô và đóng gói, được kiểm định về màu sắc, cấu trúc và mùi hương. Cùng đó, các trang trại nuôi gia cầm đều có bổn phận kiểm định sức khoẻ của đàn trong mọi giai đoạn sinh trưởng nhằm tránh mạo hiểm khi dịch bệnh xuất hiện. Kết quả kiểm nghiệm ở mọi giai đoạn đều phải được lưu giữ trong hồ sơ và phân tích cặn kẽ để đảm bảo chất lượng và số lượng luôn được theo dõi một cách liên tục.
  3. Giải pháp hệ thống quản lý bằng chất lượng và các khía cạnh an toàn – tất cả các nhà máy của công nghiệp thực phẩm trên địa phận EU đều phải có trách nhiệm triển khai các chương trình tích hợp chuyên dụng cho quản lý: Good Manufacture Practice (GMP), Good Hygienic Practice (GHP), Sanitary Performance Standards (SPS), Hazard Critical Control Points (HACCP), International Organization for Standarization (ISO). Sự sử dụng các chương trình trên cũng làm gốc đến sự thành lập các hệ thống chất lượng địa phương, trong đó có chú trọng trên dự án cúa các phương pháp sản xuất, bảo đảm chất lượng cao, dựa trên các kỹ thuật được lựa chọn riêng cho chăn nuôi và sản xuất. Thí dụ ở đây là hệ thống chất lượng quốc gia không bắt buộc như QAFP (Quality Control for Food Products) được triển khai bởi các nhà sản xuất mà đều cùng muốn bằng phương pháp đặc biệt bảo đảm chất lượng cao và an toàn triệt để các sản phẩm của mình. Hệ thống QAFP, ngoài những điều kiện của các hệ thống được điều hành bằng luật pháp yêu cầu, còn bao gồm thêm các đo lường và kỹ thuật phụ phục vụ chắc chắn cho chất lượng – thí dụ như đo lượng pH của thịt trong thời điểm quy định làm lạnh các thân thịt, có ảnh hưởng đến các thông số cuối cùng của chất lượng.