Liên Minh Châu Âu ủng hộ những chiến dịch khuyến khích sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT TẠI CHÂU ÂU

Bo v sc kho người tiêu dùng là nền tảng cơ bản nhất của chính sách nông nghiệp tại Liên Minh Châu Âu, bao gồm tất thảy các khâu đoạn sản xuất thực phẩm – từ chăn nuôi tới vận chuyển, giết mổ, đóng gói và tiêu dùng. Nền tảng đó được dựa trên ba nguyên tắc:

  1. đảm bảo thc phm và cám ăn cho động vt thật sự an toàn và chứa đủ giá trị dinh dưỡng;
  2. đảm bảo bảo vệ th lc và môi trường sng cho động vt cũng như bảo vệ cây cối
  3. bảo vệ thông tin cụ thể và minh bạch về xuất xứ, thành phần và nhãn mác cũng như về thực phẩm sử dụng;

Để thực hiện các nguyên tắc cơ bản đó, công nghiệp gia cầm Châu Âu nghiêm túc tuân thủ các đòi hỏi khắt khe thể theo chính sách nông nghiệp tại Liên Minh Châu Âu cùng với nhiều hệ quản lý mắt xích hỗ trợ tiêu chuẩn hoá chất lượng và an toàn. Quy tc bt buc truy xut ngun gc gia cmliên tc kim định bi cơ quan thú y là một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ minh bạch hoá toàn bộ quá trình sản xuất trên địa phận EU.

Tiêu chuẩn hoá quá trình sản xuất còn bao gồm cả các cơ sở gia cầm, các nguyên tắc chăn nuôi, dinh dưỡng và hồ sơ theo dõi sản phẩm. Mọi cơ sở công nghiệp thực phẩm trên lãnh thổ Liên Minh Châu Âu đều phải thâu nhập và thực hành các giải pháp, gồm những phương án như: Good Manufacture Practice (GMP), Good Hygienic Practice (GHP), Sanitary Performance Standards (SPS), Hazard Critical Control Points (HACCP), International Organization for Standarization (ISO). Qun lý cht lượng toàn din và qun lý mi khía cnh an toàn và v sinh cũng như theo dõi liên tc toàn b quá trình sn xut là những khía cạnh cơ bản của hệ điều hành này. Việc những nguyên tắc trên được thực hiện có ảnh hưởng trực tiếp tới cách hành sử trong trại như: kiểm duyện vệ sinh dịch tễ trong mọi khâu đoạn sản xuất, đảm bảo điều kiện chăn nuôi thích hợp như thông khí và chiếu sáng cũng như điều kiện cung thoát nước, chất lượng và vệ sinh nguyên vật liệu cùng các thành phần hay nhận biết kịp thời về mạo hiểm đối với an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng và xuất xứ của các thành phần nguyên liệu. Hệ thống chất lượng và tiêu chuẩn sản xuất tại Châu Âu, được củng cố cùng các hệ thống kiểm định đều đặn bởi các đơn vị thú y địa phương chịu trách nhiệm theo dõi hiện trạng y tế trại chăn nuôi, đảm bo truy xut toàn din ngun gc mi lô tht gia cm t đồng rung ti bàn ăn, thể theo đó toàn bộ quá trình sản xuất tại các quốc gia thuộc Liên Minh Châu Âu luôn minh bạch và đảm bảo.

Bên cạnh luật về cơ sở hạ tầng, chủ nông trường bắt buộc phải bảo vệ môi trường tốt cho động vật lấy thịt trong toàn bộ quá trình sản xuất, dựa vào những quy định ngặt nghèo về chuồng nuôi, cám ăn, giết mổ và vận chuyển. Mọi khâu trình chăm nuôi phải được thực hiện với điều kiện vệ sinh thích hợp thể theo tiêu chuẩn Liên Minh Châu Âu bao gồm:

  • cấm toàn diện các loại kháng sinh, hóc-môn, chất kích tăng trưởng trong cám;
  • đối xử nhân đạo với động vật và đảm bảo môi trường sống thích hợp, gồm có cám đủ chất và chấp hành các điều kiện vệ sinh cống nước trong trại;
  • thời gian vận chuyển tối ưu khi chở động vật tới lò giết mổ, giúp giảm thiểu stress trước giết mổ;
  • kiểm định liên hoàn hiện trạng của động vật và sưu tập hồ sơ về mọi khâu đoạn chăn nuô

Hệ thống đóng gói kín và dán nhãn sản phẩm từ Liên Minh Châu Âu cũng là một trong những yếu tố bảo đảm đối với người tiêu dùng về chất lượng cao cấp của các mặt hàng thịt xuất khẩu.

Trong trường hợp vận chuyển đường dài, thì thủ tục ướp lạnh là một trong những điều kiện đảm bảo chất lượng thịt xuất xứ từ Liên Minh Châu Âu. Nhờ quy trình đóng gói chân không kĩ thuật MAP mà hạn chế được tối thiểu kết tụ vi trùng hoặc ô nhiễm. Ngoài đó, nhãn hiệu trên bao bì sản xuất tại Liên Minh Châu Âu cung cấp cho người tiêu dùng hàng loạt thông tin về quá trình sản xuất thịt, điều kiện sản xuất và các khoá kiểm thú ý. Chỉ có các sản phẩm trải qua quá trình sản xuất, chuẩn bị như vậy mới được phép tới tay người tiêu dùng.

Thể theo tiêu chuẩn sản xuất Châu Âu thì người nhập hàng phải luôn được nhận sn phm đồng đều cht lượng cao. Nhờ nguyên tắc thống nhất chung, minh bạch ở mọi khâu đoạn mà các sản phẩm luôn bảo đảm an toàn và luôn có đầy đủ thông tin trên bao bì cũng như các thông tin v ngun gc ca tht.