Liên Minh Châu Âu ủng hộ những chiến dịch khuyến khích sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.

TỪ RUỘNG ĐỒNG TỚI BÀN ĂN

Lý tưởng an toàn thực phẩm „từ ruộng đồng tới bàn ăn là một trong những chính sách hành động của Liên Minh Châu Âu, để đáp ứng đòi hỏi của người tiêu dùng hiện đại thường tìm các sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất và môi trường sinh thái và thể lực của động vật trong quá trình chăn nuôi. Ý tưởng này nay đã trở thành cơ sở hành động của quy trình sản xuất thịt gia cầm tại Liên Minh Châu Âu, dựa vào các hoạt động tích cực của mọi thành phần tham gia sản xuất thực phẩm – từ kiểm tra theo dõi nguồn xuất xứ của động vật và dinh dưỡng đúng mực, tới lúc giết mổ, đóng gói và vận chuyển.

Thể theo nguyên tắc minh bạch trong mọi khâu đoạn sản xuất thì trên toàn bộ lãnh thổ Liên Minh Châu Âu, việc theo dõi được tiến hành đều đặn đối với thực phẩm, quy trình, pháp lý hầu để thực hiện tốt việc giám sát và phát hiện kịp thời về mạo hiểm đối với sản phẩm đồng thời duy trì chất lượng và hương vị tự nhiên của thịt. Các hệ quy trình bảo đảm và giám sát đó là HACCP (Phân tích Mạo hiểm và Giám sát) giúp truy xuất nguồn gốc cho cả quá trình sản xuất.

Ngoài đó, số lô sản phẩm trên bao bì của từng mặt hàng giúp quan sát toàn bộ quá trình sản xuất. Thuyết lý „từ ruộng đồng tới bàn ăn” là chính sách an toàn đồng nhất đảm bảo cho sản phẩm tươi ngon tới đoạn đường cuối cùng của vòng sản xuất là đến tay người tiêu dùng vẫn là sản phẩm ngon, an toàn, dinh dưỡng.

Lý tưởng „từ ruộng đồng tới bàn ăn” cùng các nguyên tắc thuộc thuyết lý này đều thể theo nguyên tắc pháp lý về giết mổ, cắt xẻ, chế biến và bao bì trên lãnh thổ Liên Minh Châu Âu và các nguyên tắc thực hành sản xuất-vệ sinh tích cực được bao gồm:

  • Thành phn – liên tục được bác sĩ thú y theo dõi cùng vai trò độc lập của Phòng Thú Y liên tục giám sát trách nhiệm trong những lĩnh vực vệ sinh, dinh dưỡng động vật, kiểm tra công trại từ khi lựa chọn giống và bảo vệ sức khoẻ cho gia cầm, bảo đảm chất lượng thịt cao nhờ giám sát công trại và lựa chọn cám ăn cho gia cầm;
  • Quy trình giám sát luân hành – là các nguyên tắc kĩ thuật vệ sinh dịch tễ đảm bảo điều kiện sản xuất và cơ sở hạ tầng chung cho trại, dựa trên các hệ tiêu chuẩn chất lượng như HACCP, GMP, GHP, SPS, ISO. Các kĩ thuật và nguyên tắc đó cho phép duy trì đòi hỏi nghiêm túc về vệ sinh dịch tễ trong địa phận trang trại, giám sát kĩ càng từng khâu đoạn cũng như phát hiện và loại bỏ mạo hiểm xuất hiện trong bất cứ khâu đoạn nào của cả quá trình;
  • Th cht động vt – điều kiện chung và tần số động vật trong diện tích nhất định, máng ăn uống đủ chỗ và nguồn khí thoáng đãng thể theo đạo lý nhân bản, giám sát thực trạng gia cầm trong mọi khâu trình sản xuất;
  • Vn chuyn và điu kin giết m – các giải pháp về vận chuyển và nhốt giữ động vật trong lò mổ và nguyên tắc mổ gia cầm, trong đó có nguyên tắc giảm thiểu thời gian vận chuyển động vật để tránh gây thương tích, tránh gây sốc trước mổ, đảm bảo phương tiện vận chuyển thích hợp để di chuyển gia cầm, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về giết mổ thể theo quy trình giám sát vệ sinh, kiểm nghiệm y thú trong các đàn;
  • Đóng gói và dán nhãn tht gia cm trong điu kin sch tuyt đối, đồng nghĩa với việc hạn chế mức liên đụng trực tiếp lên thịt qua không khí, bảo vệ thịt không liên đụng tới ô nhiễm cơ sinh và vi sinh từ ngoài, đảm bảo đầy đủ cung cấp mọi thông tin về toàn bộ quá trình sản xuất trên nhãn mác;
  • Phân phối và bán sản phẩm được tập trung với mục đích cuối cùng là cung cấp cho người tiêu dùng thịt ướp lạnh, bảo quản ở nhiệt độ thích ứng thể theo chỉ dẫn trên nhãn hiệu sản phẩ

Thể theo nguyên lý của thuyết „từ ruộng đồng tới bàn ăn” các nhà sản xuất phải áp dụng các hệ điều hành an toàn thực phẩm trong tất cả khâu trình sản xuất thực phẩm giúp truy xuất nguồn của từng đơn vị tham gia sản xuất.

Các hoạt động tập trung trong sản xuất thịt gia cầm dựa vào việc liên tục hỗ trợ được điều hành theo hình thức tập trung: các chương trình giáo dục cho người tiêu dùng cũng như các công ty sản xuất trên toàn EU, nghiên cứu, các hoạt động giáo dục trong lĩnh vực an toàn thực phẩm được tiến hành bởi Hội Đồng An Toàn Thực Phẩm (EFSA), các chương trình dành riêng cho an toàn vệ sinh, kiểm tra kiểm soát các nước thành viên. Nhờ có giám sát an toàn thực phẩm liên tục, cả nhà sản xuất và chính quyền đều yên tâm về những gì chính sách „từ ruộng đồng tới bàn ăn” đặt ra và luôn đạt được.

Sản xuất thực phẩm theo nguyên lý „từ đồng ruộng tới bàn ăn” còn là nền tảng cho nhiều hệ chất lượng địa phương được thâu nhập trên lãnh thổ Liên Minh Châu Âu. Cần phải kể tới hệ QAFP đảm bảo cho người tiêu dùng chắc chắn rằng nhà sản xuất thịt gia cầm với nhãn hiệu chất lượng QAFP luôn thoả mãn mọi yêu cầu khắt khe để mang lại chất lượng thịt tốt nhất, với thành phần thịt thích ứng, hương vị tự nhiên cho tới khi sản phẩm tới tay người tiêu dùng.