Liên Minh Châu Âu ủng hộ những chiến dịch khuyến khích sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.

2,2 BẢO HÀNH CHẤT LƯỢNG

Chất lượng cao của thịt gia cầm dựa trên nguyên tắc khắt khe về an toàn là một trong những tiêu chí hàng đầu của chương trình chất lượng QAFP. Thể theo đòi hỏi này, mỗi giai đoạn sản xuất đều phải thoả mãn tất cả các yêu cầu chất lượng đã định trong chương trình. Một trong những yếu tố bảo đảm công  tác sản xuất được duy trì ổn định và đạt tiêu chuẩn cao là:

  • Nền tảng nội dung của chương trình chất lượng QAFP – tập thể chuyên viên được chọn lọc tham gia thành lập chương trình chất lượng gồm nhiều chuyên viên chuyên nghành và khoa học gia nhằm soạn thảo các giả thiết và nguyên tắc thích hợp với các luật hiện hành của Liên Minh Châu Âu, với phương pháp sản xuất gia cầm và đòi hỏi của người tiêu dùng hiện đạ
  • Quá trình cấp chứng nhận phức tạp – chương trình có tính mở, đồng nghĩa với việc các công ty tình nguyện và tự giác quyết định nỗ lực chấp hành các tiêu chuẩn chất lượng (bên cạnh các nguyên tắc đã được phổ biến trong luật Châu Âu và luật nước sở tại). Mỗi công ty sản xuất đều có bổn phận phải thực hiện mọi khâu đoạn kiểm định và giám sát như
  • Đặc điểm chất lượng mỗi sản phẩm mang nhãn hiệu QAFP được kiểm soát bởi đơn vị giám sát độc lập ít nhất mỗi năm một lầ
  • Nguyên tắc khắc nghiệt trong mọi quá trình sản xuất – chăn nuôi và vỗ béo gia cầm cũng như việc sản xuất chế biến, đóng gói, dán nhãn, phân phối và giao bán sản phẩm với nhãn hiệu QAFP chỉ được tiến hành trong trang trại mang chứng chỉ tuân thủ các nguyên tắc khắt khe trong mọi quá trình sản xuấ
  • Nguyên tắc khắc nghiệt về cám nuôi và thịt – một trong những giả định quan trọng nhất của chứng chỉ QAFP là việc tuyệt đối cấm sử dụng kháng sinh, hóc-môn và chất tăng trưởng hoặc tiêm nước tăng lượng cũng như các loại dung dịch khác vào thị
  • Hệ giám sát – các nhà sản xuất có chứng chỉ luôn được kiểm tra liên tục và luôn bắt buộc bị rà soá Kết quả những lần kiểm tra được lập hồ sơ và phân tích kĩ lưỡng. Mọi chuyển đổi dù nhỏ nhất khỏi nguyên tắc đã định đủ để loại sản phẩm ra khỏi chương trình chứng nhận của QAFP.
  • Binh bạch tuyệt đối sản phẩm – một trong những giả định của chương trình chất lượng QAFP là binh bạch hoá toàn phần – trong mọi khâu đoạn sản xuất „từ đồng ruộng tới bàn ăn”, giúp các nhà sản xuất không thể đốt cháy giai đoạn hay loại bỏ thực hiện tiêu chuẩn nhất đị
  • Áp chế chất lượng cao đồng đều đối với sản phẩm cuối cùng – đặc tính của hệ chất lượng QAFP là mang tới cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn và đồng đều, hương vị đặc biệ