Liên Minh Châu Âu ủng hộ những chiến dịch khuyến khích sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.

2,3 CƠ SỞ NÀO ĐƯỢC NHẬN QAFP?

Chương trình chất lượng QAFP là hệ chất lượng mang cấu trúc mở đồng thời tham gia chương trình chứng chỉ là quyết định độc lập của công ty sản xuất, của các đơn vị chăn nuôi và nhà phân phối. Mong muốn được nhận chứng chỉ QAFP đồng nghĩa với việc thích nghi với quá trình kiểm duyệt theo yêu cầu và nguyên tắc hoạt động trong mọi quy trình sản xuất cũng như áp chế về yêu cầu báo cáo tiến triển cũng như hiện trạng công ty.

Ngay từ khi ghi danh vào chương trình, các nhà sản xuất đã phải trình bày hồ sơ chi tiết của trang trại và hoạt động kinh doanh của mình. Sau khi kí hợp đồng với các đơn vị trách nhiệm về việc bảo đảm tiêu chuẩn QAFP, nhà sản xuất phải thực hiện các bước cho thấy công ty sản xuất nỗ lực áp dụng các nguyên tắc khắt khe về:

  • Hiện trạng động vật chăn nuôi trong đó có đòi hỏi về dinh dưỡng chuẩn và điều kiện sống của gia cầm
  • Cơ sở hạ tầng cho gia cầm như thông khí hay ánh sáng trong trại
  • Luật pháp nghiêm ngặt về vệ sinh dịch tễ trong quá trình giết mổ và sơ chế gia cầm
  • Vận chuyển dựa trên nguyên tắc tôn trọng sức khoẻ của cả đàn gia cầm và thoả mãn mọi đòi hỏi kĩ thuật đối với xe vận chuyển
  • Phương pháp hiện đại và sạch tuyệt đối trong khâu đóng gói bao bì và dán nhãn cho thịt
  • Điều kiện kho tàng và giao bán sản phẩm hoàn thành

Bác sĩ thú y liên tục theo dõi suốt quá trình sản xuất là một khía cạnh không thể thiếu trong quá trình thực hiện chứng chỉ QAFP. Chương trình này bảo đảm cả quá trình sản xuất được rõ ràng – „từ đồng ruộng tới bàn ăn”, mà mỗi sai phạm dù nhỏ nhất cũng đủ để bị loại khỏi hệ chất lượng QAFP và bị mất khả năng được dùng nhãn hiệu đó trên sản phẩm gia cầm.

Để duy trì tiêu chuẩn sản xuất cao và liên tục, các cơ sở xin chứng chỉ của QAFP được yêu cầu phải có khả năng trình bày đầy đủ mọi hồ sơ cần thiết và thể hiện đồng tình với việc trang trại có thể bị chủ nhãn chứng chỉ kiểm tra, rà soát. Quá trình kiểm duyệt kết thúc với chứng chỉ chất lượng QAFP và văn bản thoả thuận với Hội đồng Gia Cầm Quốc Gia về việc sử dụng nhãn hiệu QAFP.