Liên Minh Châu Âu ủng hộ những chiến dịch khuyến khích sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.

CÁC DỮ LIỆU MỚI NHẤT

Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng nhất trong hợp tác giao thương với Liên Minh Châu Âu. Chỉ trong năm 2014, kinh tế nước này đã ghi nhận 6% tăng trưởng còn GDP bình quân mỗi người tăng 4,8%. Quốc gia với 94 triệu dân này là nơi có sức mua ngày một đông đảo và mạnh mẽ. Thoả thuận thương mại tự do kí kết giữa Việt Nam và Liên Minh Châu Âu bắt đầu hiệu lực từ năm 2018 cho phép gỡ bỏ 99% quan thuế trong trao đổi thương mại đôi bên trong vòng 10 năm đối với Việt Nam và 7 năm đối với EU. Với đà phát triển vững mạnh của Việt Nam, thị trường nước này trở nên ngày càng cuốn hút cho mạch xuất khẩu gia cầm. Với thị trường có nhu cầu mua bán ngày một mạnh bên cạnh việc sản xuất gia cầm nội địa phát triển chậm so với nhu cầu, khiến việc nhập khẩu gia cầm Châu Âu thêm sức cạnh tranh.  Thể theo tính toán của USDA, trong những năm từ 2002 tới 2012, sức mua gia cầm đã tăng 79% , từ 4,6 kg mỗi năm trên đầu người trong năm 2002 tới 7,6 kg trên đầu người vào năm 2012. Theo dự đoán của USDA thì nhịp độ nhu cầu tăng sẽ lên tới 37% tới năm 2021. Trong thời gian đó, sản lượng sản xuất gia cầm nội địa tại Việt Nam sẽ tăng 27%, bên cạnh chỉ số về số lượng thịt gia cầm nhập khẩu vào Việt Nam sẽ tăng 49% cùng thời điểm.

Ngun Eurostat

Untitled-1

VIỆT NAM

Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng nhất trong hợp tác giao thương với Liên Minh Châu Âu. Chỉ trong năm 2014, kinh tế nước này đã ghi nhận 6% tăng trưởng còn GDP bình quân mỗi người tăng 4,8%. Quốc gia với 94 triệu dân này là nơi có sức mua ngày một đông đảo và mạnh mẽ. Thoả thuận thương mại tự do kí kết giữa Việt Nam và Liên Minh Châu Âu bắt đầu hiệu lực từ năm 2018 cho phép gỡ bỏ 99% quan thuế trong trao đổi thương mại đôi bên trong vòng 10 năm đối với Việt Nam và 7 năm đối với EU. Với đà phát triển vững mạnh của Việt Nam, thị trường nước này trở nên ngày càng cuốn hút cho mạch xuất khẩu gia cầm. Với thị trường có nhu cầu mua bán ngày một mạnh bên cạnh việc sản xuất gia cầm nội địa phát triển chậm so với nhu cầu, khiến việc nhập khẩu gia cầm Châu Âu thêm sức cạnh tranh.  Thể theo tính toán của USDA, trong những năm từ 2002 tới 2012, sức mua gia cầm đã tăng 79% , từ 4,6 kg mỗi năm trên đầu người trong năm 2002 tới 7,6 kg trên đầu người vào năm 2012. Theo dự đoán của USDA thì nhịp độ nhu cầu tăng sẽ lên tới 37% tới năm 2021. Trong thời gian đó, sản lượng sản xuất gia cầm nội địa tại Việt Nam sẽ tăng 27%, bên cạnh chỉ số về số lượng thịt gia cầm nhập khẩu vào Việt Nam sẽ tăng 49% cùng thời điểm.

Untitled-2

Nguồn dẫn nhập trong cẩm nang:

  • http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm
  • http://www.thepoultrysite.com/reports/?id=3934
  • https://www.msz.gov.pl/pl/p/zz_informatorekonomiczny_pl/azja/zea/
  • http://www.just-food.com/analysis/how-the-vietnam-eu-trade-deal-will-benefit-food-makers_id130845.aspx
  • http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/prognozy-dla-rynku-drobiu-w-chinach-w-2016-r,125548.html
  • http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=2625