Liên Minh Châu Âu ủng hộ những chiến dịch khuyến khích sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.

CÁC DỮ LIỆU MỚI NHẤT

Liên minh châu Âu là một trong các nhà sản xuất và xuất khẩu thịt gia cầm lớn nhất trên thế giới. Vi trí cao trong khái niệm toàn cầu là kết quả của nhiều năm thay đổi tổ chức và phát triển của chuyên nghạch này, được tiến hành dựa trên sự triển khai và duy trì các tiêu chuẩn cao cùng với hệ thống tích hợp của sản xuất, trên địa phận của toàn cả Liên minh. Các cải cách này mang ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu thịt gia cầm chấu Âu, cũng như đến chất lượng cao của các sản phẩm cùng với tầm mức hài lòng cuối cùng của người tiêu dùng.

Các bằng chứng cho thấy sự mạnh mẽ của nghạch sản xuất gia cầm của Liên minh châu Âu là các dữ liệu thống kê hiện tại. Vào năm 2015 mức sản xuất thịt gia cầm so với năm 2014, đã tăng khoảng 2,6%. Từ dự đoán của Ủy ban châu Âu ngược lại cho thấy là trong nửa năm đầu của năm 2016 sản xuất thịt gia cầm ở EU đã tăng 6% so với tỉ lệ của cả năm. Theo dự đoán trong cả năm 2016 dự tính sẽ tăng 4% tăng trưởng của sản xuất so với năm ngoái, và sẽ đạt được14,3 triệu tấn. Sự bành trướng của nghạch gia cầm này có thể được giải thích bằng giá thức ăn gia súc tương đối thấp. Nếu nói về năm 2017 thì mức sản xuất thịt gia cầm của Liên minh sẽ có kém hơn – dự tính sẽ tăng 1,2% so với năm trước và sẽ đạt được 14,5 triệu tấn.

Ủy ban châu Âu ước tính rằng trong cả năm 2016 mức tiêu thụ trung bình trên đầu người của EU đã có thể đạt được 26,8 kg và đã cao hơn 3% so với năm 2015. Tuy vậy cũng dự tính rằng vào năm 2017 tiêu thụ thịt gia cầm ở EU sẽ tăng thấp hơn, bởi vì chỉ có 1% đạt đến 27,1 kg so với năm 2016. Nguyên nhân là càng ngày sự bão hòa thị trường càng tăng.

Do có sự dự báo phía trên cần phải nhìn gần hơn thị trường của Trung Đông, châu Á và châu Phi hạ Sahara, mà các khu vực này đang có quan tâm lớn đến thịt gia cầm có nguồn gốc từ các quốc gia của Liên minh. Theo dự đoán của Ủy ban châu Âu, nhu cầu toàn cầu đối với gia cầm có nguồn gốc từ các quốc gia của Liên minh sẽ ghi nhận thành công mức tăng trưởng.

 

Nguồn: Phân tích các chủ đề được lựa chọn và chiều hướng trong sản xuất và xuất khẩu các hàng nông-thực phẩm trong sáu tháng đầu năm 2016 ở Ba Lan. Quỹ ủng hộ các Chương trình Giúp đỡ dành cho Nông nghiệp, Tổ chức Giám sát Thị trường Nông nghiệp Nước ngoài (FAMMU).

Tổng sản lượng xuất khẩu thịt gia cầm

Nguồn: http://www.avec-poultry.eu/system/files/archive/new-structure/avec/Annual_Report/2016/AR%201-52%20%2817-08-16%29%20BAT_0.pdf

VIỆT NAM

Việt Nam là một trong các thị trường có viễn cảnh lớn về sự cộng tác với các quốc gia của Liên minh châu Âu, ở nước này chỉ trong năm 2014 nền kinh tế đã ghi nhận 6% sự tăng trưởng, còn GDP cho đầu người – tăng trưởng 4,8%. Vào năm 2015 chỉ số GDP tăng mạnh nhất trong vòng 5 năm cuối – 6,68%. Hiện tại Việt Nam là một trong các nước có nền kinh tế phát triển mạnh nhất ở Đông nam Á còn xuất khẩu của quốc gia này đã tăng 12% vào năm 2015. Quốc gia với hiện tại 94 triệu dân đã thành công thành lập được sức mua càng ngày càng nhiều và mạnh mẽ.

Tầm quan trọng của hợp tác trong khu vực kinh tế cũng mang lại do sự ký kết hiệp định có giá trị từ đầu năm 2018 về thương mại tự do giữa EU và Việt Nam, mà theo hiệp định đấy sẽ loại trừ 99% tất cả các loại lệ phí đánh vào các giao dịch hỗ trợ nhau trong thời gian hơn 10 năm dành cho Việt Nam và bảy năm dành cho EU. Cần phải chú ý đến sự phát triển mạnh mẽ, Việt Nam ngày càng trở thành thị trường rất hấp dẫn cho việc xuất khẩu thịt gia cầm. Trong quan hệ với sức tiêu thụ được tăng mạnh và tự do phát triển sản xuất địa phương thịt gia cầm sẽ tạo nên sự dư thừa nhu cầu, mà càng ngày sẽ là vận may thường xuyên hơn cho các nhà máy cạnh tranh của châu Âu.

Theo ước tính của USDA vào những năm cuối từ 2002 – 2012 đã tăng 79% sự tiêu thụ thịt gia cầm. Theo dự đoán của USDA từ năm 2012 cho đến năm 2021 tốc độ tiêu thụ có thể tăng thậm chí hơn 37%. Trong cùng một thời gian tổng sản xuất địa phương của thịt gia cầm sẽ nhiều hơn 27%, còn giá trị nhập khẩu – lên đến 49%

Tổng sản lượng xuất khẩu thịt gia cầm

 

Bảng mô tả: Tổng sản lượng xuất khẩu thịt gia cầm từ Liên minh châu Âu đến Việt Nam vào năm 2015

Nguồn: http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm

USDA, Economic Research Service 2012 International, dự đoán thời hạn dài đến 2021;

USDA, Foreign Agricultural Service, oficjalne szacunki USDA; Vietnamnet Business.
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/gospodarka-wietnamu-wciaz-komunistyczna-ale,139,0,1987211.html